Aukciós szabályzat

A Jövő Uniója Alapítvány és a Mikulásgyár Alapítvány által szervezett árverés szabályzata

 

1. Az árverés szervezői:

A Jövő Uniója Alapítvány (Székhely: 7400 Kaposvár, Illyés Gyula utca 6., Nyilvántartási szám:14-01-0003341)

(a továbbiakban: Szervező)

 

2. Az árverés célja: jótékonysági gyűjtés a hátrányos helyzetű gyermekek álomnapjainak megvalósítására

 

3. Az árverési hirdetmény közzétételének a módja:

 Szervezők az aukciót saját honlapjukon (www.orangyaloknapja.hu) teszik közzé.

Az aukciós hirdetmény tartalmazza:

 • Aukció idejét,
 • Az aukción eladásra szánt tárgyak megjelölését,
 • Az aukción eladásra szánt tárgyak legalacsonyabb eladási árát,
 • Az aukción licitálókat közvetlenül érintő aukciós feltételeket.

 

4. Az árverés időtartama

Az aukció 2016. november 25. napján 12 órakor kezdődik és 2016 december 7. napján 20 óráig tart. Az aukcióra bocsátott egyes tárgyakhoz külön kerül meghatározásra a licitálás időtartama.

 

5. A licitálás menete:

5.1. Az online árverésre a  Szervezők honlapján, a www.orangyaloknapja.hu weboldalon kerül sor. A kikiáltási árakat a Szervezők a honlapjukon teszik közzé.  Szervezők fenntartják a jogot, hogy meghatározzák a licit felső értékhatárát.

5.2. Akkor számít érvényesnek egy beérkező ajánlat, ha:

 • az aktuálisan legmagasabb ajánlatnál magasabb összeg;
 • az aktuálisan legmagasabb ajánlatot megadott ajánlattevő nem ugyanaz, mint az új ajánlatot megadó ajánlattevő;
 • egy ajánlattevő maximálisan 1 ajánlatot küldhet be elektronikusan 3 másodpercen belül;
 • a legmagasabb licitlépcső 50.000 Ft, vagyis a legmagasabb megadható ajánlat összege legfeljebb 50.000 Ft-tal haladhatja meg az aktuálisan érvényben lévő legmagasabb ajánlat összegét.

Amennyiben az ajánlat a fenti feltételeknek nem felel meg, érvénytelennek minősül, és nem kerül rögzítésre.

5.3. Az ajánlatok rögzítése az ajánlatok beérkezésének és feldolgozásának sorrendjében történik. Az ajánlat beérkezésének időpontját befolyásoló tényezőkért a Szervezők nem vállalnak felelősséget. Ilyen tényezők különösen:

 • az internetkapcsolat sebessége és minősége,
 • útvonalválasztás,
 • háttérzaj,
 • kiszolgáló aktuális terheltsége.

Az azonos összeggel beérkező, érvényes ajánlatok közül csak az kerül rögzítésre, amely elsőként került feldolgozásra.

5.4. Az egyes aukcióra bocsátott tárgyak esetében a licitálási határidő átlépését megelőzően 30 másodperces lezárási szakasz következik. Amennyiben ezen az időn belül újabb érvényes ajánlat érkezik, a lezárási szakasz meghosszabbításra kerül újabb 30 másodperccel. A lezárási szakasz lejáratát követően a rendszer nem fogad újabb ajánlatokat, így azok minden esetben érvénytelennek minősülnek. A lezárási időszak lejáratát követően beérkező ajánlatok érvénytelennek minősülnek függetlenül attól, mikor kerültek feladásra.

A Szervezők továbbá fenntartják a jogot, hogy a befejezési és lezárási határidőt meghosszabbítsák, valamint a licitálást ideiglenesen szüneteltessék.

5.5. A teljes vételárat az árverést követő három munkanapon belül kell kiegyenlíteni. Banki átutalás esetén a vételárat a Szervező 10918001-00000077-04610012. sz. bankszámlájára (Uni Credit Bank) kell kifizetni.

A megvásárolt tárgy a vételár teljes kiegyenlítését követő 10 munkanapon belül vehető át a Szervezőnél vagy postai úton.

Az árverési tárgy a vételár teljes kiegyenlítését követően kerül az árverési vevő tulajdonába.

 

6. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

A beérkezett licitek alapján szerzett adatok, információk adatkezelői a Szervezők. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelők férnek hozzá.

A Szervezők az aukcióhoz kapcsolódóan az árverés lebonyolítása érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezelik:

A regisztráció során rögzítésre kerül a licitáló neve, e-mail címe, lakcíme, telefonszáma.

 

Az árverésben részt vevő licitálók a jelen szabályzat megismerésével tudomásul veszik és elfogadják, hogy:

 • az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik;
 • a legnagyobb összeget ajánló licitáló adatait, a nevét a Szervezők nyilvánosságra hozhatják a www.orangyaloknapja.hu weboldalon;

Az adatok a jogosult (licitáló) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervezők szavatolják, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) tartalmazza, amely szerint a licitáló kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a licitálók, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból, ezt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen a következő módok egyikén tehetik meg: e-mail küldésével az [email protected] e-mail címre, vagy a Szervezők címére küldött postai levélben.

A licitáló tudomásul veszi, hogy az aukció időtartama alatt az adatainak törlése az árverésről való kizárását eredményezi, mivel Szervezők az adatok hiányában nem tudják biztosítani a licitáló részvételét.

A licitáló az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

 

7. Egyéb rendelkezések

Az árverés résztvevői a licitálás megkezdése előtt nyilatkoznak arról, hogy a jelen árverési szabályzatot megismerték és azt magukra nézve kötelezően elfogadják.

A jelen aukciós szabályzatban foglaltak- így a licitálásokra vonatkozó feltételek is visszavonásig érvényesek.

A licitáltó elfogadja, hogy a licitálás során a rendszer szöveges üzeneteket küldhet a megadott telefonszámra.

Licitálj a többi relikviára is!

Támogatóink


Segítségre van szükséged?

Írj nekünk ha az eseménnyel vagy licitálással kapcsolatos kérdésed van, leveledre mihamarabb válaszolunk!